Analiza de risc la securitatea fizică

Adoptarea măsurilor de securitate a obiectivelor, bunurilor şi valorilor prevăzute de lege se realizează pe baza unei analize de risc la securitate fizică, iar elaborarea analizei de risc la securitate fizică se face potrivit Hotărârii nr. 301/2012 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 333/2003 privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor şi protecţia persoanelor precum și instrucțiunea I9/2013 privind întocmirea analizei de risc la securitatea fizică.

Scopul securității fizice este de a detecta și de a întârzia suficient de mult timp, înaintarea unui intrus către o țintă, pentru a răspunde cu intervenția umană (agenți de securitate și/sau poliție). Îndeplinirea obiectivelor de securitate fizică necesită politici, standarde, proceduri și controale care abordează prevenirea, detectarea, întârzierea, răspunsul și evaluarea.

Analiza și evaluarea riscurilor este primul pas într-un program de securitate fizică deoarece toate controalele de securitate se bazează pe risc. Evaluarea riscului de securitate fizică detectează amenințările, le asociază cu punctele slabe și calculează probabilitatea atacurilor de succes, iar organizația implementează proceduri rezonabile și adecvate pentru a descuraja, întârzia, identifica și reține intrușii umani pe baza recomandărilor de bune practici.

Procesul de efectuare a analizei de risc începe după semnarea contractului de prestări de servicii dintre beneficiar şi prestator.

În elaborarea unui raport de evaluare: analiza de risc la securitatea fizică este necesară, în primul rând încadrarea obiectivului, în una din cele 12 grile de evaluare.

ANALIZA DE RISC EFECTUATĂ ÎN MOD CORESPUNZĂTOR CREAZĂ ȘI PROTEJEAZĂ VALOAREA ORGANIZAȚIEI DUMNEAVOASTRĂ

Pentru a intra in legatură cu un evaluator de risc și a beneficia de o ofertă personalizată, vă rugăm să selectați categoria în care vă încadrați și să folosiți formularul de contact de mai jos. Cu cât avem mai multe detalii despre locația pe care doriți să o evaluăm, cu atât oferta noastră de preț va fi mai exactă și în cele mai multe cazuri, mai avantajoasă.

Conform INSTRUCŢIUNILOR nr. 9 din 1 februarie 2013 privind efectuarea analizelor de risc la securitatea fizică a unităţilor ce fac obiectul Legii nr. 333/2003, analiza de risc la securitatea fizică se materializează prin documentaţia întocmită în cadrul procesului standardizat de management al riscului, prin care se determină, în mod dinamic, măsurile necesare şi aplicabile pentru încadrarea riscurilor de securitate la niveluri acceptabile. Documentaţia se înregistrează la unitatea beneficiară după asumarea de către conducătorul acesteia, urmând ca în termen de 60 de zile să se realizeze implementarea măsurilor stabilite.

Documentaţia privind analiza de risc cuprinde:

  • raportul de evaluare şi tratare a riscurilor la securitatea fizică;
  • grila de evaluare, specifică obiectului de activitate;
  • documentele-suport.