Proiectare și mentenanță

Vă asigurăm că, indiferent de specificul sau natura proiectului dumneavoastră, putem să vă oferim soluții optime, în conformitate cu legislația din România și Uniunea Europeană, începând cu activitățile de evaluare și consultanță, proiectare specializată și finalizând cu mentenanță în perioada de garanție și post-garanție.

Dacă ne referim la sistemele de securitate fizică, activitățile de proiectare, instalare, modificare sau întreținere a componentelor sau sistemelor de securitate intră sub incidența legislației speciale, respectiv a LEGII nr. 333 din 8 iulie 2003 (republicată și actualizată în 2015) privind paza obiectivelor, bunurilor, valorilor și protecția persoanelor unde, la Art.4 se precizează că ”răspunderea pentru luarea măsurilor de asigurare a pazei bunurilor şi valorilor deținute cu orice titlu revine conducătorilor unităților”.

Dacă ne referim la sistemele de securitate la incendiu, activitățile de proiectare, instalare, modificare sau întreținere a componentelor sau sistemelor intră sub incidența legislației speciale elaborate de Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, organism ce a creat cadrul legal prin care societatea noastră a fost autorizată să desfășoare astfel de activități.

Dacă ne referim la celelalte instalații și sisteme din portofoliul nostru (instalațiile electrice, diversele automatizări), acestea se încadrează parțial sau total sub incidența cadrului legislativ elaborate de Autoritatea Națională de Reglementare în domeniul Energiei astfel încât societatea noastră să poată desfășura activități specifice în acest domeniu.

Indiferent de domeniile de mai sus, AMICOS SRL este permanent preocupată în alinierea la normele impuse de autorități, în pregătirea teoretică și practică a personalului angajat, în participarea la cursuri, seminare, prezentări ale furnizorilor de formare profesională, ale autorităților statului și nu în ultimul rând ale furnizorilor de echipamente și soluții inovatoare.

Ne bucură să vă oferim cele mai bune soluții de securitate și vrem să vă fim alături în asigurarea întreținerii lor ulterioare pentru a vă asigura de beneficii maxime pe termen lung. Există și cadrul legal ce reglementează aceste activități de mentenanță, dar beneficiile sunt maxime indiferent de natura obligativității lor. Iată câteva dintre ele:

  • Prelungirea duratei de viață a sistemelor de securitate;
  • Costuri reduse raportat la pagubele potențiale;
  • Asigurarea siguranței în rândul angajaților și al persoanelor aflate în incinta clădirii;
  • Crearea unui mediu de activitate eficient;
  • Respectarea standardelor impuse în materie de sănătate, siguranță și securitate;
  • Prevenirea alarmelor false și asigurarea activității continue;
  • Facila actualizare a sistemului de securitate;
  • Reducerea timpilor morți ocazionali de defecțiuni intempestive.